شاید 20 سال پیش در ایران تحصیل و مدرسه رفتن یک کودک سندرم داون بعید به نظر می رسید و 10 سال پیش مادران کمی خواستار فرستادن کودکشان به مدارس عادی بودند و تحصیل کودکان سندرم داون به مدارس استثنایی ختم می شد. اگر چه امروزه نیز کودکان سندرم داون زیادی در مدارس استثنایی تحصیل می کنند با این حال روز به روز بر تعداد خانواده هایی که خواستار فرستادن کودکشان به مدارس عادی هستند بیشتر می شود. به ویژه آنکه با اجرای نظام جدید آموزشی مبنی بر روشهای توصیفی امکان تحصیل کودکان سندرم داون در مدارس عادی بیش از پیش فراهم شده است

یکی از راه هایی یادگیری موثر در کودکان سندرم داون یادگیری از طریق تقلید می باشد. کودکان سندرم داون از طریق تقلید رفتارهای درست و نادرست را می آموزند و با نگاه کردنم به دیگران و تقلید کارهای آنها تشویق می شوند که خود نیز فعالیت مشاهده شده را تکرار کنند. بنابراین محیطهای آموزشی که در آن کودکان عادی قرار دارند به شرط آنکه برخی اصول رعایت شود می تواند محیطهای آموزشی تاثیر گذاری برای کودکان سندرم داون باشد

لازم به ذکر است که یکی از دلایل نارضایتی والدین از حضور کودکان سندرم داون در مراکز استثنایی همین تقلیدگری کودکان داون است، چرا که این کودکان حتی در برخی کارها مانند راه رفتن نیز ممکن است از کودکان دیگری که برای مثال دارای نقص حرکتی هستند تقلید نمایند و آنچنان که باید و شاید به پیشرفت مورد نظر نرسند در حالی که در یک مدرسه عادی در کنار کودکان عادی و مربیان حمایتگر این کودکان توانایی های باور نکردنی خود را به نمایش می گذارند

هر چند در حال حاضر هنوز در ایران امکان تحصیل این کودکان در مدارس عادی فراهم نشده با این حال بعضی از کودکان سندرم داون با تلاش والدین خود و همکاری مربیان مدارس توانسته اند در کنار کودکان عادی به تحصیل بپردازند. اگر شما در مدرسه ای بودید که کودک سندرم داونی در آنجا به تحصیل می پرداخت لازم است که برخی نکات را در این مورد بدانید. در ذیل به نکاتی اشاره می شود که می تواند در موفقیت شما برای آموزش یک کودک سندرم داون موثر باشد

معنی سندرم داون را بدانید یعنی آنکه بدانید سندرم داون یک اختلال کروموزومیست و همه افراد شانس برابری برای داشتن کودک سندرم داون دارند. در واقع هنوز هیچ عاملی برای به وجود آمدن سندرم داون شناخته نشده است و همه از هر قوم و نژاد و طبقه ای ممکن است کودکی با سندرم داون به دنیا آوردند

کودکان را با نام بخوانید و نگویید بچه ای که سندرم داون دارد، یا بچه سندرم دانی. هر کودک را با نام خودش بخوانید و در صورتی که در مکالمه نیاز بود سندرم داون بودن عنوان شود بگویید فلانی که سندرم داون است

توجه کنید که چگونه با کودک رفتار می کنید. مراقب تن صدای خود باشید. با کودک سندرم داون متفاوت تر از بقیه رفتار نکنید. مثلا به او توجه ویژه کنید و یا کلا نسبت به وی بی تفاوت شوید

به بچه های دیگر در مورد سندرم داون توضیح دهید . در این راه می توانید از والدین بچه های سندرم داون هم کمک بگیرید

از وضعیت جسمانی دانش آموز سندرم داون مطلع باشید. باز هم می توانید از پدر و مادر کودک کمک بگیرید و اگر پزشک کودک در دسترس بود با او صحبت کنید. مطمئن باشید که انجام ورزش و فعالیتهای بدنی خواسته شده در مدرسه با وضعیت جسمانی کودک منافات نداشته باشد. وضعیت بینایی نیز می بایست تحت کنترل باشد

بفهمید که دانش آموز سندرم داون شما چگونه بهتر فرا می گیرد. پیش از هر چیز بدانید که کودکان سندرم داون می توانند یاد بگیرند اما هر کدام به سبکی متفاوت. وظیفه شماست که بفهمید کدام شیوه و روش یادگیری برای دانش آموزتان بهتر است و پس از آن با مربیان دیگر هماهنگ شوید تا بتوانید بیشترین کمک را به یاد گیری دانش آموزتان کرده باشید. اگر مطمئن نیستید از متخصصان دیگر و حتی اولیا دانش آموزان کمک بگیرید

با والدین دانش آموزان همکاری نمایید. هیچ کس دانش آموز شما را بهتر از پدر و مادرش نمی شناسد. سعی کنید با آنها در ارتباط باشید. منتظر جلسه اولیا و مربیان نباشید. خودتان تعامل را با خانواده ها برقرار کنید. می توانید یک دفترچه تعاملی قرار دهید و هم خانواده و هم شما برای دیگری در آن یادداشت بگذارید

فرض را بر این که او نمی تواند کاری را انجام دهد نگذارید. همیشه با این ایده شروع کنید که او هم می تواند مانند دیگر دانش آموزان باشد. با این حال برای او الگو بدهید و یا یکی از همکلاسی هایش را به عنوان همکار برایش قرار دهید تا در کارها به او کمک کند. دانش آموز سندرم داون به خوبی از دانش آموز عادی تقلید می کند و تشویق می شود که فعالیتهایش را بیشتر کند

بدانید که شما نقش بسیار مهمی در موفقیت دانش آموز خود دارید. سعی کنید توانایی ها و استعدادهایش را بشناسید و با فراهم کردن محیط مناسب آموزشی و تشویق وی او را در مسیر موفقیت به جلو ببرید