فرهنگ سازی در جامعه

فرهنگ سازی در جامعه برای افراد مبتلا به سندرم داون به ارتقای شمول، پذیرش و مشارکت آنها در تمام جنبه های جامعه اشاره دارد. این می تواند شامل تغییر نگرش ها و ادراکات در مورد سندرم داون و ایجاد فرصت های بیشتری برای افراد مبتلا به این بیماری باشد تا به جوامع خود کمک کنند. در زیر چند نمونه از روش های ترویج تزکیه در جامعه برای افراد مبتلا به سندرم داون آورده شده است

آموزش و آگاهی: کمپین های آموزشی و آگاهی بخشی می تواند به افزایش دانش و درک عمومی از سندرم داون کمک کند. این کمپین‌ها می‌توانند بر حذف افسانه‌ها و کلیشه‌ها و برجسته کردن نقاط قوت و توانایی‌های افراد مبتلا به این بیماری تمرکز کنند

آموزش فراگیر: برنامه های آموزش فراگیر که دانش آموزان دارای معلولیت، از جمله افراد مبتلا به سندرم داون را در کلاس های درس ادغام می کند، می تواند به ارتقای درک و پذیرش در بین دانش آموزان و معلمان کمک کند

فرصت های شغلی: ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای افراد مبتلا به سندرم داون می تواند به آنها کمک کند تا به استقلال و خودکفایی بیشتر دست یابند. کارفرمایان می توانند تسهیلات و حمایت هایی را برای افراد مبتلا به سندرم داون برای موفقیت در محل کار فراهم کنند

مشارکت اجتماعی: تشویق افراد مبتلا به سندرم داون برای مشارکت در اجتماعات خود از طریق کار داوطلبانه، تیم های ورزشی، باشگاه ها و رویدادهای اجتماعی می تواند به آنها کمک کند تا روابط دوستانه ایجاد کنند، مهارت های اجتماعی را توسعه دهند و احساس ارزشمند بودن و مشارکت داشته باشند

محیط‌های در دسترس: ایجاد محیط‌های در دسترس که نیازهای افراد مبتلا به سندرم داون را برآورده می‌کند، مانند حمل‌ونقل در دسترس، ساختمان‌ها و فضاهای عمومی، می‌تواند به ارتقای مشارکت آن‌ها در تمام جنبه‌های جامعه کمک کند

حامیان انجمن آسمان نیلی